Impressum

Glavni urednik
Jadran KAPOR

Pomoćnik glavnog urednika za web
Marin Katušić

Izvršni urednik
Krešimir Gulin

Novinari
Marina Jurković marina.jurkovic@slobodnadalmacija.hr
Zdravko Pilić zpc.sibenski@gmail.com
Branimir Periša brane.perisa@sibenski-list.hr
Katarina Rudan katarina.rudan@sibenski-list.hr
Marija Lončar marija.loncar@sibenski-list.hr
Petar Mikuličin p.mikulicin@gmail.com
Krešimir Gulin kresimir.gulin@slobodnadalmacija.hr

Kontakt za čitatelje:
sibenik@slobodnadalmacija.hr
tel. 022/201 270

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Kontakt podaci:
Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
Koranska 2, 10000 Zagreb
Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: dpo@hanzamedia.hr
Telefon:  01 617 39 39HANZA MEDIA d.o.o.

NAKLADNIK
HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2


MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: digital@hanzamedia.hr
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA
Marko Smetiško / predsjednik Uprave
Ana Hanžeković / članica Uprave

PROKURISTI
Zorica Vitez Sever
​Amalija Bilušić

DIREKTOR PJ SLOBODNA DALMACIJA
Miroslav Ivić

NADZORNI ODBOR
Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić
Davor Butorac

IZDAVAČKI SAVJET
Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić
​Vesna Barić Punda
Dragan Ljutić
Mario Zovak

DIREKTOR IZDAVAŠTVA
Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA
Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnje)
Drago Havranek (CROPIX i video produkcija)

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA
Stipe Grubišić
stipe.grubisic@hanzamedia.hr

CROPIX FOTO SERVIS
tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: cropix@hanzamedia.hr

PRETPLATA ZA TISKANO IZDANJE
Tuzemna i inozemna pretplata: +385 1 225 5374, fax: +385 1 617 3958 
E-mail: pretplata@hanzamedia.hr